Skip to Content

Гневът на демонския крал

Country: 
Bulgaria
Book Title: 
Rage of a Demon King

Мидкемия отново е под ужасната сянка на Изумрудената кралица. Нейните тъмни сили са готови да предприемат опустошително нашествие срещу Островното кралство. В навечерието на предстоящата битка магьосникът Пъг и неговият отдавнашен приятел Томас откриват, че иде нещо много по-ужасно от чародейството на кралицата. Пуснати са на воля стихийни, злокобни сили, които заплашват да унищожат изцяло Мидкемия, освен ако Пъг и сподвижниците му не успеят да издирят изчезналия преди много време чародей Макрос Черния и да противопоставят на заплахата могъщите сили, които той владее.

Seperator

More things to See

Seperator